DGfAN - Kalendarium 2018 - page 49

49
Jahresübersicht Akupunktur 2018
Kursorte
JULI
AUGUST
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
Bad Pyrmont
14.-16.
AP-GK-KE
Berlin
29./30.
AP-GK-KC
01.
AP-GK-KC
29.
AP-MK-11
01.
AP-MK-12
30.
AP-MK-02
02.
AP-MK-13-II/14
Dresden
21.
AP-FS
02.
AP-FS
06.-08.
AP-GK-KA
21./22.
AP-PK-03
02./03.
AP-PK-04
Erfurt
Gera
07.-09.
AP-GK-KA
09.-11.
AP-GK-KB
Kos/
Griechenland
16.-21.
AP-MK-09/10
Leipzig
21.-23.
AP-GK-KD
16.-18.
AP-GK-KE
21./22.
AP-MK-08-II
16./17.
AP-MK-13-I
Mainz
31.
AP-GK-KA
01./02.
AP-GK-KA
19.-21.
AP-GK-KB
Oberwiesenthal
28.-30.
AP-MK-15/16/17
01.
AP-MK-18
Rostock
09.
AP-FS
09./10.
AP-PK-01
Rostock-
Warnemünde
21.-23.
AP-GK-KE
siehe Kursbeschreibung Seite 22 bis 45
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...98
Powered by FlippingBook